Meritorious Students Class XII

Class 12 Meritorious 2022-23
ANUSHKA MISHRA
79.4%
SAURABH YADAV
78.0%
ADITYA PRAJAPATI
77.6%
APARNA TRIPATHI
77.4%
ARADHANA
77.0%
SHIVAM KUMAR
75.6%
VAISHNAVI JAISWAL
75.0%
HARSH MISHRA
73.0%
SHIVAM PATEL
73.0%
SHREYA MISHRA
73.0%
RITU SINGH
72.0%
SRISHTI SINGH
72.0%
ANUSHKA VERMA
71.0%
ADYANSH PANDEY
70.8%
CBSE Class XII Meritorious 2021-22.
CBSE Meritorious XII Class 2020